Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office Kakarvitta

Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office Kakarvitta

Mechinagar Municipality -6 , Kakarbhitta, Jhapa

Contact no.
023-562054

Email
kakarbhitta@immigration.gov.np

Address
Mechinagar Municipality -6 , Kakarbhitta, Jhapa

Office Hours :

Notice regarding visa services

10 months ago

2020-09-08


 

यस अध्यागमन कार्यालय काँकडभिट्टाबाट पर्यटक भिषा मात्र जारी हुदै आएकोमा हाल निम्न बमोजिमका सेवा थप भएको जानकारी गराउदछौ ।

 १. पर्यटक भिषाको नविकरण गर्ने ।

 २. गैर पर्यटक (NRN) भिषा जारी गर्ने तथा नविकरण गर्ने ।

 ३. गैर पर्यटक नाता (RELATION) भिषा जारी गर्ने तथा नविकरण गर्ने ।

 ४. गैर पर्यटक वैवाहिक (MARRIAGE) भिषा जारी गर्ने तथा नविकरण गर्ने ।

Since the Immigration Office,Kakarvitta has been issuing tourist visas only , the following services have been added.

  1. To renew the tourist visa.

  2. Issuance and renewal of non-tourist NRN visas.

  3. Issuance and renewal of non-tourist RELATION visa.

  4. Issuance and renewal of non-tourist MARRIAGE visa.

Last Updated : 2021-08-01 14:02:58 14:02:58
© All Rights Reserved to Department of Immigration
Site Visited : web counter