Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office Kakarvitta

Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office Kakarvitta

Mechinagar Municipality -6 , Kakarbhitta, Jhapa

Contact no.
023-562054

Email
kakarbhitta@immigration.gov.np

Address
Mechinagar Municipality -6 , Kakarbhitta, Jhapa

Office Hours :

गृह प्रशासन सुधार्न पहल

1961-10-15

1961-10-15


मिति असार १५,२०७४ को कान्तिपुरमा प्रकाशित निम्न सामाग्री साभार उपयोगी हुने ठानी साभार पुन: उध्दरण गरेका छौँ।

गृह प्रशासन सुधार्न पहल  

Last Updated : 2021-08-01 14:02:58 14:02:58
© All Rights Reserved to Department of Immigration
Site Visited : web counter